iulie-ordinară-2023

IULIE - ședință ordinară

IULIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr: 17288 – participării la apelul de proiecte “Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație, Subcomponenta II: Construcții Noi cu proiectul “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“;
Nr: 17300 – însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.Th) și actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.Th) pentru obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“;
Nr: 17470 – disponibilitatea terenului în suprafață de 6.426 mp aflat în domeniul public al Comunei Bod identificat conform extras de Carte Funciară cu nr. 106996 Bod, pentru obiectivul de investiție “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“ propus la finanțare prin apelul de proiecte “Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație, Subcomponenta II: Construcții Noi;
Nr:20684 – luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3036 din 22.05.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 337/40.000 din imobilul teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 976 mp situat în Comuna Bod, sat Colonia Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.103903, cad.103903 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren;
Nr:20687 – luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.967 din 17.05.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 1/10 din imobilul teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 850 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.100361, top 2960/2/1/1/1/1/1/2/3 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren;

Nr:20690 luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.696 din 17.05.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 3/40  din imobilul teren, categoria de folosință altele cu destinația drum, în suprafață de 850 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.103136, top 2960/2/2/3 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren;

Nr:20735 – privind  luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1528 din 29.08.2019, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 617/625  din imobilul teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 6.724 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.101401, cad.101401 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren;
Nr:20742 – însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23034/19.06.20230 pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.102137, cad.102137, în suprafață de 231 mp, proprietar Comuna Bod, domeniul privat, însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23035/19.06.2023 pentru terenul intravilan situat în Colonia Bod, CF nr.108426, cad. 108426, proprietari BĂLAN Daniel și BĂLAN Elisabeta și aprobarea schimbului de imobile între terenul identificat cu CF nr. 102137 Bod, proprietate privată a comunei Bod, și terenul identificat cu CF 108426 Bod, proprietate BĂLAN Daniel și BĂLAN Elisabeta.;
Nr:21176 – privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.2010 din 22.06.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a terenului categoria de folosință curți construcții cu destinația drum, în suprafață de 7.205 mp, situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.108469, cad.108469, a terenului categoria de folosință curți construcții cu destinația zonă verde, în suprafață de 149 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.108462, cad.108462, a terenului categoria de folosință curți construcții cu destinația zonă verde, în suprafață de 928 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.108467, cad.108467, și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivelor terenuri;
Nr:21223 – rectificarea articolului 2 din HCL nr.62/11.05.2023 privind închirierea pășunii comunale în suprafață de 6,204 ha a comunei Bod prin atribuire directă pentru Întreprinderea Individuală BORDEAN Mirela;
Nr:21927 – însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Naturale Protejată de Interes Local – „La Stejari” (Gorgan);
Nr:21930 – luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.635 din 22.06.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 1704/109059 din imobilul teren, categoria de folosință arabil cu destinația drum, în suprafață de 10.362 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.104866, cad. 104866 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren;