mai-ordinara-2023

MAI - ședință ordinară

MAI - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.14961– privind însușirea valorii taxei de depozitare aferente Contractului nr. 26959/23.08.2022 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare în comuna Bod;

Nr.14407 – privind însușirea și aprobarea documentației de licitație pentru procedura de atribuire contract de achiziție publică, obiectiv de investiții „Dotare cu utilaj autogreder Comuna Bod”;
Nr.14953 – privind includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă și racord canalizare” în domeniul public al comunei Bod, precum și darea în custodie a acestora;

Nr.14958 – închirierea pășunii comunale în suprafață de 6,204 ha a  comunei Bod prin atribuire directă pentru Întreprinderea individuală BORDEAN Mirela;

Nr.14964 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023;

Nr.14967 – privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Disciplina în Construcții, în funcția publică de execuție de nivel inferior, Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bod ;
Nr.15046 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare baza sportive sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

Nr.15049 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”;

Nr.15052 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 2 ;

Nr.15055 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 3 ;

Nr.15058 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 1 – finalizare lucrări de execuție;
Nr.15163 – privind aprobarea si însușirea documentațiilor cadastrale întocmite de SC GIS HIGH VISION SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciara și în Inventarul domeniului public al Comunei Bod a unor parcele: CCN296 în suprafață de 2.407 mp, CCN293 în suprafață de 1.773 mp, N285 în suprafață de 697 mp, PS157 în suprafață de 13.683 mp, N194, TF 195 în suprafață de 5.928 mp, PS197 în suprafață de 12.860 mp;