mai-ordinara2-2023

MAI - ședință ordinară

MAI- ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr:15627 – privind modificarea Anexei la HCL nr. 23/16.02.2023 privind aprobarea Programului de Activitate, pe anul 2023 al Clubului Sportiv Brenndorf.;
Nr:15630 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul I, al anului 2023.;
Nr:15797 – privind aprobarea devizului general actualizat după finalizarea investiției pentru obiectivul de investiții „Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Bod, județul Brașov”;
Nr:15956 – privind însușirea Hotărârii nr. 81/26.04.2023 a Agenției de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov și aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, operator Compania Apa Brașov S.A.;
Nr:16035 – privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire “Amenajare terenuri de sport pentru copii în Colonia Bod”, prin procedura simplificată de licitație;
Nr:16041 – privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire “Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov“, prin procedura simplificată de licitație.;
Nr:16044 – privind însușirea și aprobarea documentației de licitație pentru procedura de atribuire contract de achiziție publică, obiective de investiții „Dotare cu microbuz transport copii Comuna Bod” și “Dotare cu microbuz transport elevi Comuna Bod” prin procedură simplificată;

Nr:16117 – privind modificarea ANEXEI la HCL nr.57/24.04.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023;

Nr:16359 – privind aprobarea participării UAT COMUNA BOD la apelul de proiecte cu titlul „Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar. Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, aprobarea proiectului “Microbuze verzi în școlile din județul Brașov”, a Acordului de parteneriat și delegarea dreptului UAT COMUNA BOD de depunere a aplicației de finanțare către UAT Județul Brașov. ;