MARTIE – ședință ordinară 2023

MARTIE - ședință ordinară

MARTIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.10920 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Amenajare parc sportiv în sat Colonia Bod, județul Brașov ;

Nr.10945 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Amenajare parc sportiv în sat Colonia Bod, județul Brașov;
Nr.10948 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “ Amenajare parc sportiv în sat Bod, județul Brașov”;
Nr.11534 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2022. ;
Nr.11537 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Anexa 1 la Inventarul bunurilor ce aparțin comunei Bod, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bod nr.26 din16.02.2023 privind aprobarea Procesului-verbal de propunere scoatere din evidențele contabile …;
Nr.11540 privind transmiterea fără plată a unui laptop ASUS VIVOBOOK S15 cu licență WINDOWS 10 PRO și a unui flipchart magnetic din gestiunea Primăriei comunei Bod către Clubul Sportiv BRENNDORF;
Nr.11598 privind aprobarea transformării funcției publice de execuție vacantă, de Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Urbanism, în funcția publică de nivel inferior, de Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate…;
Nr.11657 privind acceptarea unei oferte de donație autentificată sub nr. 165/03.02.2023, asupra cotei de 1/10 proprietate TOPALĂ IOAN și TOPALĂ AURICA și cotei de 1/10 proprietate MANEA GICĂ și MANEA MARIA … ;
Nr.11660 privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.328 din 03.03.2023, aprobarea preluării și înscrierii in domeniul privat al Primăriei Comunei Bod a cotei de 558/20000;
Nr.11663  privind aprobarea si însușirea documentației cadastrale întocmite de SC TOPOSTAR SRL, în vederea actualizării date imobil în CF 103918 Bod pentru următoarele străzi;
Nr.11748 privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții “Dotare cu utilaj autogreder Comuna Bod”. ;
Nr.11788 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023;
Nr.11791 privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire „Achiziție mijloace de transport persoane Comuna Bod” – cu 2(două) loturi, prin procedura simplificată de licitație;
Nr.11870 d modificarea ANEXEI la HCL nr.14/26.01.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023;

Diverse;