noiembrie-ordinară-2023

NOIEMBRIE - ședință ordinară

NOIEMBRIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.28928 – luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3569 din 06.10.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a terenului categoria de folosință curți construcții cu destinația spații verzi, în suprafață de 663 mp,;
Nr.29042 – aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei;
Nr.29312 – aprobarea și însușirea documentației cadastrale întocmite de SC OLDO SURVEY SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciară și atestarea la domeniul public al Comunei Bod a unui imobil, categoria de folosință drum: DE 561 în suprafață de 2.984 mp (strada Prunului) site dumper Comuna Bod” ;
Nr.29321 – privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF nr. 103460, top 2029/2/3;
Nr.29387 – aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Bod a imobilelor situate în Colonia Bod, înscrise în CF nr.103038, CF nr.107811, CF nr.107813, categoria de folosință curți construcții;
Nr. 29316 – însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107679 Bod, nr. cad.107679, în suprafață de 115 mp și a documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 106893 Bod, nr. cad.106893, în suprafață de 6.962 mp, situate în Colonia Bod;
Nr.29419 – privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1287 din 16.10.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei totale de 3/64 din imobilul teren, categoria de folosință arabil cu destinația drum, în suprafață de 1.675 mp situat în Comuna Bod;
Nr.29419 – privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1287 din 16.10.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei totale de 3/64 din imobilul teren, categoria de folosință arabil cu destinația drum, în suprafață de 1.675 mp situat în Comuna Bod;