octombrie-extraordinară-2023

OCTOMBRIE - ședință extraordinară

OCTOMBRIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.29602 – transferul activității și personalului Clubului Sportiv Brenndorf către autoritatea publică locală Comuna Bod, preluarea execuției bugetare și a patrimoniului de către Comuna Bod și radierea înregistrării fiscale a Clubului Sportiv Brenndorf;
Nr.29605 – modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;
Nr.29609 – aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;
Nr.29612 – rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023;