octombrie-ordinară-2023

OCTOMBRIE- ședință ordinară

OCTOMBRIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.27554 – aprobarea și însușirea documentațiilor cadastrale întocmite de SC OLDO SURVEY SRL, în vederea înscrierii în Cartea Funciară și atestarea la domeniul public al Comunei Bod a unor parcele, categoria de folosință drum: DS 1572/1 în suprafață de 255 mp, DS 1560 în suprafață de 1.609 mp, DS 1555/1 în suprafață de 1.906 mp (strada Mercur), DCL 151/1 în suprafață de 3.506 mp, DCL 164 în suprafață de 14.381 mp, DE 568 în suprafață de 3.483 mp (strada Livezii);
Nr.27558 – modificarea ANEXEI la HCL nr.85/22.06.2023 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2023;
Nr.27590 – însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedură simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”Dotare cu utilaj site dumper Comuna Bod”;

Diverse;