septembrie – extraordinară 2023

SEPTEMBRIE- ședință extraordinară

SEPTEMBRIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.25243 – luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.848 din 19.07.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 358/10000 din imobilul teren, categoria de folosință drum, în suprafață de 1.005 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.100320, cad. 100320 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren.;

Nr.25246 – privind acceptarea unei oferte de donație autentificată sub nr. 1205/25.08.2023, asupra cotei de 2/20 proprietate

Nr.25249 – d însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23039/30.08.2023 pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106443,
cad.106443, în suprafață de 24 mp, proprietar Comuna Bod, domeniul privat,însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23041/31.08.2023 pentru terenul intravilan situat în Colonia Bod, CF nr.107813, cad. 107813, în suprafață de 5
mp, […];

Nr.25253 – însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23040/30.08.2023 pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106435, cad.106435, în suprafață de 24 mp, proprietar Comuna Bod, domeniul privat, însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.23038/30.08.2023 pentru terenul intravilan situat în Colonia Bod, CF nr.103038, cad. 103038 […];

Nr.25619 – privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1040 din 25.08.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 1/64 din imobilul teren, categoria de folosință arabil cu destinația drum, în suprafață de 1.675 mp situat în Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.102104, cad. 102104 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren.;

Nr.26128 – 3 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2023.

Nr.26133 – 3 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2023.privind aprobarea Actului Aditional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călatori nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, Actul adiţional nr. 2/2021, Actul adiţional nr. 3/2021, Actul adiţional nr. 4/2021 şi Actul adiţional nr. 5/2022.

Nr.26167 – privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor H.G. nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru nr. și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

Nr.26196 – privind însușirea și aprobarea documentației de licitație pentru procedura de atribuire contract de achiziție publică, obiective de investiții „Dotare cu microbuz transport copii Comuna Bod” și “Dotare cu microbuz transport elevi Comuna Bod” prin procedură simplificată.