DECEMBRIE – ședință ordinară 2021

DECEMBRIE- ședință ordinară

DECEMBRIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1-privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021;

2-privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021;

3-privind aprobarea funcției publice ocupate de Inspector, clasa I, grad profesional de asistent, Compartimentul Asistență Socială, în funcția publică de nivel superior de Inspector, clasa I, grad profesional principal.

4-aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna Bod.

5-aprobarea constituirii dreptului de administrare către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov a terenului înscris CF nr. 101993;

6-trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilului înscris în CF nr. 101993 nr. top 718/5 Bod;