FEBRUARIE – ședință ordinară 2022

FEBRUARIE- ședință ordinară

FEBRUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr. 9072  –  privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;

nr. 9075 – privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod ;

nr. 9205 –  privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire garaj pentru utilaje“;

nr. 9365 – privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022 al UAT comuna Bod;