IULIE – ședință ordinară 2021

IULIE-- ședință ordinară

IANUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1- PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL BOD
pentru aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Comuna Bod membră a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr.167/18.12.2018;

2- privind sancționarea disciplinară a domnului consilier Gogu Jarcău;

3- privind aprobarea modificării HCL nr.34/25.02.2021 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf;

4- privind aprobarea Procedurilor privind executarea fiscală a creanțelor restante datorate de contribuabili;

5- privind aprobarea alocării sumei de 10000 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în clasa pregătitoare și clasa I, pentru anul școlar 2021-2022;

6- privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte din terenul înscris în CF nr.102104, cad. 102104, în suprafață de 1.675 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

7- privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr.107146, cad. 107146, în suprafață de 5.805 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

8- privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/5- a parte din terenul înscris în CF nr.102810, cad. 102810, în suprafață de 358 mp, teren-drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară ;