Iunie ședință ordinară1

IUNIE - ședință ordinară1

iunie - ședință ordinară1

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr.21292 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 700/10000 părți din terenul înscris în CF nr. 102711, nr. cad. 102711, în suprafață de 2172 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
nr.21295 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr. 108063, nr. cad. 108063, în suprafață de 152 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
nr.21299 – privind acceptarea unei oferte de donație asupra terenului înscris în CF nr. 102431, nr. cad. 102431, în suprafață de 2721 mp, teren cu categoria de folosință drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
nr.21302 – privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei indivize de 83168/1920000 părți din terenul înscris în CF nr. 103557, nr. cad. 103557, în suprafață de 4118 mp, suprafață măsurată de 4123 mp, teren cu categoria de folosință drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară
nr.21316 – privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107903 Bod
nr.21352 – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105991 Bod, nr. cad. 105991
nr.21355 – privind însușirea și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.103857 Bod, nr. cad. 103857.
nr.21385 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza atribuire contract) pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 1
nr.21388 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov”
nr.21391 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pentru obiectivul de investiții “Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod – județul Brașov”
nr.21423 – privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 9225 din 30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Bod,

nr.21426 – privind aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență cu obiectivul de investiție “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa I”

nr.21429 – privind aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență cu obiectivul de investiție “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa II”
nr.21638 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 106890 Bod
nr.21672 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 107654; CF nr. 107840; CF nr. 107552; CF nr. 107606
nr.21682 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103121, CF. 103147, CF. 107032, CF. 107033, CF. 107034, CF. 107541, CF. 107650, CF. 107841, CF. 107842, CF. 108030, CF. 108032
nr.21706 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107547, CF. 107559, CF. 107563, CF. 107577, CF. 107596, CF. 107611, CF. 107618, CF. 107719, CF. 108017, CF. 108051
nr.21712 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103059, CF. 107543, CF. 107545, CF. 107575, CF. 107614, CF. 107688, CF. 107717, CF. 108016, CF. 108026, CF. 108027
nr.21725 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103858, CF. 103859, CF. 103860, CF. 103861, CF. 103862, CF. 105700, CF. 107022, CF. 107526, CF. 107530, CF. 107834, CF. 107852, CF. 107853, CF. 107854
nr.21730 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103037, CF. 103124, CF. 103143, CF. 103175, CF. 103211, CF. 103217, CF. 103221, CF. 103848, CF. 107528, CF. 107554, CF. 107832
nr.21737 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107565, CF. 107568, CF. 107570, CF. 107581, CF. 107583, CF. 107629, CF. 107698, CF. 107711, CF. 107713, CF. 107715, CF. 107850
nr.21743 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107630, CF. 107845
nr.21748 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 100112, CF. 103885, CF. 103886, CF. 103887, CF. 103888, CF. 103891, CF. 103892, CF. 103893, CF. 103894, CF. 105990, CF. 107539, CF. 107579, CF. 107632, CF. 107696, CF. 107846, CF. 107847, CF. 107848, CF. 107849
nr.21752 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103878, CF. 103879, CF. 107843
nr.21756 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 106752, CF. 107831, CF. 108019
nr.21779 – privind respingerea legalizării anexelor exploatației agricole situate în extravilanul comunei Bod-categoria de folosință a terenului- pășune