MAI – ședința extraordinară 2021

MAI- ședință extraordinară

MAI - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1-privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice în completare la documentația anterioară proiectare – raport de evaluare seismică și renunțarea la obiectivul de investiții în curs, nefinalizat “Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii educaționale…

2-privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

3-privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2021;