OCTOMBRIE – ședință extraordinară 2021

OCTOMBRIE - ședință extraordinară

OCTOMBRIE - ședință extraordinară

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1- privind însușirea și aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza S.F.) pentru obiectivul de investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

2- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;

3- privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnazială Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”;