SEPTEMBRIE – ședință extraordinară

SEPTEMBRIE- ședință extraordinară

SEPTEMBRIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1-privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021;

2-privind achiziționarea de servicii de contabilitate si a unor module informatice pentru derularea în condiții de legalitate a activității Clubului Sportiv Brenndorf;