e-village SAT / gaz

Reabilitarea
rețelei de gaz

PROIECT FINALIZAT - SAT

100%

DESCRIERE

Prin acest proiect s-a realizat reabilitarea vechii rețele de gaz de joasă presiune din Bod Sat prin înlocuirea tuturor țevilor metalice vechi, cu țevi de polietilenă capabile să suporte condiții de presiune sporite și trecea la regimul de medie presiune. 

FINANȚARE

Cheltuielile realizării acestui proiect …

STADIU

Finalizat și dat în folosință din 11 iunie 2021.