MARTIE – ședință ordinară 2022

MARTIE - ședință ordinară

MARTIE - ședință ordinară

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

12434 – privind modificarea HCL nr.175/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod;

12481 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul IV, al anului 2021;

12559 – privind aprobarea Programului de aprovizionare al populației comunei Bod cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz de mobilizare și război, pentru perioada 2021-2024 ;

12839 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 27996/403800 părți din terenul înscris în CF nr. 101592, cad. 412/13, nr. top. 1351/1/2/1/13, în suprafață de 1346 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară ;

12843 – privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 27996/403800 părți din terenul înscris în CF nr. 101592, cad. 412/13, nr. top. 1351/1/2/1/13, în suprafață de 1346 mp, teren cu destinație drum, situat în sat Bod, preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

12846 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr. 103840 Bod și Cartea Funciară nr. 104539 Bod;

12849 – privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr. 107899, CF nr. 107900, CF nr. 107901, CF nr. 107880, CF nr. 107885, CF nr. 107896, CF nr. 107896, 107897, 107898, 107891, 107892, 107893, 107894, 107895, 107902, 107903, 107878, 107879, 107881, CF nr. 107882, CF nr. 107883, CF nr. 107884, CF nr. 107886, CF nr. 107904, proprietar Comuna Bod, în vederea efectuării unor schimburi imobiliare;

12852 – privind aprobarea schimbului de imobile – teren proprietate privată a comunei Bod identificat cu CF nr. 106441 Bod și terenul din proprietatea domnului Ferencz Arpad, CF nr. 103038;

12855 – privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 103144 proprietari Nagy Imrea-Levente și Nagy Iuliana și a unui schimb de imobile – terenurile proprietate privată a comunei Bod identificate cu CF nr. 107880 Bod și CF nr. 107882 Bod și terenul din proprietatea domnilor Nagy Imrea-Levente și Nagy Iuliana, CF nr. 103144;

12859 – privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile intravilane situate în sat Colonia Bod, CF nr. 103147, CF nr. 107034, CF nr. 107032 și CF nr. 107596 proprietari Nagy Tibor și Nagy Raluca și a unui schimb de imobile – terenurile proprietate privată a comunei Bod identificate cu CF nr. 107883 Bod, CF nr. 107884 Bod, CF nr. 107878 Bod, CF nr, 107879 Bod, CF nr. 107886 Bod, CF nr. 107902 Bod, CF nr. 107903 Bod și terenurile din proprietatea domnilor Nagy Tibor și Nagy Raluca, CF nr. 103147, CF nr. 107034, CF nr. 107032, CF nr. 107596;

12862 – privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107611 proprietari Pal Daniel și Pal Petra-Andreea și a unui schimb de imobil – teren proprietate privată a comunei Bod identificat cu CF nr. 107881 Bod și terenul din proprietatea domnilor Pal Daniel și Pal PetraAndreea, CF nr. 107611 

12871 – privind aprobarea reintroducerii unor bunuri mobile din gestiunea Clubului Sportiv Brenndorf în gestiunea Primăriei comunei Bod, precum și transmiterea fără plată a unui laptop LAPTOP ASUS VIVOBOOK S15 INTEL
CORE I5 din gestiunea Primăriei comunei Bod către Clubul Sportiv Brenndorf;

12865 – privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107618 proprietari Popa Traian și Popa Lina și a unui schimb de imobil – teren proprietate privată a comunei Bod identificat cu CF nr. 107885 Bod și terenul din proprietatea domnilor Popa Traian și Popa Lina, CF nr. 107618

12868 – privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr. 107563 proprietari Zamfir Vasile și Zamfir Iuliana-Larisa și a unui schimb de imobil – teren proprietate privată a comunei Bod identificat cu CF nr. 106445 Bod și terenul din proprietatea domnilor Zamfir Vasile și Zamfir Iuliana-Larisa, CF nr. 107563 .

12876 – privind acceptarea a două oferte de donație, prima fiind asupra cotei indivize de 1,39% din PUCG din terenul înscris în CF nr. 6155, cad. 1514, în suprafață de 605,15 mp și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară, a doua fiind asupra cotei indivize de 1,42% din PUCG din terenul înscris în CF 6156, cad. 1515, în suprafață de 618,15 mp și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

12879 – privind acceptarea a două oferte de donație, prima fiind asupra cotei indivize de 1,39% din PUCG din terenul înscris în CF nr. 6155, cad. 1514, în suprafață de 605,15 mp și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară, a doua fiind asupra cotei indivize de 1,42% din PUCG din terenul înscris în CF 6156, cad. 1515, în suprafață de 618,15 mp și preluarea în patrimoniul public al comunei Bod și înscrierea definitivă în Cartea Funciară;

12882 – privind respingerea plângerii prealabile formulată de Compania națională de Căi Ferate C.F.R S.A BucureștiSucursala Regională de Căi Ferate Brașov privind anularea HCL nr.217/11.11.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod, și revocarea dreptului de administrare în favoarea REGIONALA C.F.R. BRAȘOV, asupra imobilului identificat cu CF nr.105693, nr. cad. 10830/3/1/a/2/2 Bod;

13188 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții “Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov”;

13149 – privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”Dotare cu autospecială de stins incendii Comuna Bod”;

13238 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” – finalizare lucrări de execuție.

13326 – privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Bod .

13565 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022;

13569 – privind aprobarea programului “Școală după Școală” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale , în anul școlar 2022- 2023;