DISPOZIȚIE – cu caracter individual

• IMPORTANT ! •

Acest document est un act administrativ cu caracter individual!

Conform regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi de abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):

actele administrative cu caracter individual, privind acordarea drepturilor de asistență socială, SE COMUNICĂ persoanelor în cauză, fără a se publica în Monitorul Oficial Local.