• 2019_200-153

 

dispoziții 101 – 200

2019

 

DISPOZIȚIA nr. 200
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 199
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 198
aprobare constituire comisie recepție finală
DISPOZIȚIA nr. 197
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 196
încetare indemnizație lunară echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 195
acordare ajutor înmormântare
DISPOZIȚIA nr. 194
convocare Consiliu Local Comuna Bod
DISPOZIȚIA nr. 193
prelungire acordare îndemnizație echivalentă salariu netal asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 192
comisie de concurs pentru post muncitor necalificat
DISPOZIȚIA nr. 190
aprobare plan servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 189
aprobare plan servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 188
încetare îndemnizaţie lunară echivalentă cu salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 187
încetare contract de muncă

DISPOZIȚIA nr. 186
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 185
acordare îndemnizaţie lunară echivalentă cu salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 184
acordare îndemnizaţie lunară echivalentă cu salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 182
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 181
schimbare gradație corespunzătoare tranșă vechime în muncă și modificare salariu bază
DISPOZIȚIA nr. 180
schimbare gradație corespunzătoare tranșă vechime în muncă și modificare salariu bază
DISPOZIȚIA nr. 179
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 178
modificare comisie concurs și comisie soluționare contestații
DISPOZIȚIA nr. 177
convocare Consiliu Local Comuna Bod
DISPOZIȚIA nr. 176
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 175
încetare de drept – Contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 174
încetare contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 173
delegare atribuții Primar
DISPOZIȚIA nr. 172
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 171
modificare salariu de bază


DISPOZIȚIA nr. 170
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 169
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 168
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 167
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 166
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 165
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 164
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 163
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 162
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 161
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 160
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 159
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 158
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 157
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 156
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 155
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 154
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 153
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 152
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 151
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 150
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 149
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 148
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 147
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 146
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 145
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 144
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 143
delegare atribuții secretar
DISPOZIȚIA nr. 142
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 141
îndemnizație echivalentă salariu
DISPOZIȚIA nr. 140
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 139
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 138
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 137
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 136
îndemnizație echivalentă salariu
DISPOZIȚIA nr. 135
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 134
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 133
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 132
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 131
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 130
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 129
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 128
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 127
desemnare comisie concurs a comisiei de soluționare contestații
DISPOZIȚIA nr. 126
încetare contract de muncă
DISPOZIȚIA nr. 125
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 123
acordare îndemnizație echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 122
dispoziție modificare comisie concurs
DISPOZIȚIA nr. 121
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 120
stabilire drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 119
rectificare buget local
DISPOZIȚIA nr. 117
delimitare secții votare
DISPOZIȚIA nr. 115
prelungire Contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 114
convocare Consiliul Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 112
acordare îndemnizație lunară echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 111
încetare plată indemnizaţiei lunară echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 110
desemnare gestionar
DISPOZIȚIA nr. 109
modificare comisie monitorizare
DISPOZIȚIA nr. 108
rectificare dispoziție
DISPOZIȚIA nr. 107
modificare raportul de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 106
reîncadrare inspector
DISPOZIȚIA nr. 105
reîncadrare inspector
DISPOZIȚIA nr. 104
desemnare comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concurs organizat în data de 23.05.2019
DISPOZIȚIA nr. 103
aprobare PLAN DE MĂSURI – colectare selectivă deșeuri
DISPOZIȚIA nr. 102
delegare atribuții arhitect șef
DISPOZIȚIA nr. 101
aprobarea locurilor de afișaj electoral și amplasare a panourilor

dispoziții emise în cursul anului 2019