• 2019_313-253

 

dispoziții 201 – 313

2019

 

DISPOZIȚIA nr. 313
desemnare gestionar bunuri aflate în patrimoniul comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 312
reîncadrare
DISPOZIȚIA nr. 311
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 310
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 309
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 308
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 307
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 306
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 305
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 304
modificare raport de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 303
aprobare distribuire stimulent educațional
DISPOZIȚIA nr. 302
acordare îndemnizație echivalentă cu salariul net
DISPOZIȚIA nr. 301
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 300
acordare îndemnizație echivalentă cu salariul net
DISPOZIȚIA nr. 299
convocare Consiliul Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 298
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 297
desemnare comisie pentru donare de bunuri
DISPOZIȚIA nr. 296
desemnare comisie evaluare ofertel și desemnare ofertă câștigătoare pentru cumpărare teren
DISPOZIȚIA nr. 295
desemnare comisie concurs și comisie soluționare contestații pentru concurs pentru ocuparea unei funcții publice
DISPOZIȚIA nr. 294
constituire comisie de evaluare pentru atribuire contract de achiziţie publică de energie electrică și gaze naturale
DISPOZIȚIA nr. 293
încetare drept la stimulent educaţional, sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 292
aprobare rectificare buget local
DISPOZIȚIA nr. 291
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 290
modificare raport de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 289
desemnare comisie de inventariere a patrimoniului Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 288
revocare Dispoziție nr.249/09.10.2019
DISPOZIȚIA nr. 287
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 286
încetare contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 285
aprobare rectificare buget local
DISPOZIȚIA nr. 284
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 283
constituire comisie de evaluare în vederea atribuirii de contract
DISPOZIȚIA nr. 282
numire Director Executiv interimar pentru Clubul Sportiv Brenndorf
DISPOZIȚIA nr. 281
desemnare comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concursul din data de 10.01.2020
DISPOZIȚIA nr. 280
desemnare persoane prentru identificare funcții sensibile
DISPOZIȚIA nr. 279
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 278
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 277
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 276
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 275
constituire Grup de lucru pentru implementare POAD
DISPOZIȚIA nr. 274
încetare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 273
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 272
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 271
desemnare comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concurs organizat în data de 29.11.2019
DISPOZIȚIA nr. 270
modificare comisiei de selecționare documente arhivate
DISPOZIȚIA nr. 269
aprobare componență Comisie de recepție calitativă și cantitativă a Documentației aferente PT, PAC, POE, PTE – CIPN
DISPOZIȚIA nr. 268
solicitare rectificare nume
DISPOZIȚIA nr. 267
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 266
desemnare persoană responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv
DISPOZIȚIA nr. 265
încetare raport de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 264
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 263
prelungire acordare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 262
acordare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 261
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 260
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 259
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 258
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 257
acordare drept la stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 256
acordare drept la stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 255
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 253
acordare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 252
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 251
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 250
modificare comisie concurs și comisie soluționare contestații – Dispoziția nr. 235/19.09.2019
DISPOZIȚIA nr. 249
aprobare Studiu de Oportunitate privind vânzare teren proprietate privată a comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 248
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 247
acordare drept la stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 246
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 245
stabilire măsuri de păstrare și utilizare ștampile cu Stema României și a altor tipuri de ștampile din Primaria comunei Bod, precum și categorii de acte pe care se aplică
DISPOZIȚIA nr. 244
schimbare denumire funcție publică de conducere
DISPOZIȚIA nr. 243
schimbare denumire funcție publică de execuție
DISPOZIȚIA nr. 242
reîncadrare pe post
DISPOZIȚIA nr. 241
desemnare persoană responsabilă cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea ea comunei
DISPOZIȚIA nr. 240
acordare indemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 239
desemnare Comisie recepție pentru recepționare echipamente și servicii conexe ce urmează a se livra către UAT Bod în cadrul achiziției 04/ICB/2019
DISPOZIȚIA nr. 238
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 236
constituire comisie de negociere valoare redevență pentru cabinet medical
DISPOZIȚIA nr. 235
desemnarea comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concurs organizat în data de 15.10.2019
DISPOZIȚIA nr. 234
aprobare locuri de afișaj electoral și amplasare panouri pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 233
convocare Consiliu Local în ședința de îndată din 18.09.2019
DISPOZIȚIA nr. 232
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 231
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 230
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 229
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 228
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 227
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 226
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 225
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 224
constituirea comisiei de cercetare administrativă în urma verificărilor efectuate în timpul misiunii de audit intern
DISPOZIȚIA nr. 223
constituire comisie cercetare administrativă în urma verificărilor efectuate în timpul misiunii de audit intern
DISPOZIȚIA nr. 222
desemnare persoană responsabilă cu urmărirea comportării construcțiilor
DISPOZIȚIA nr. 221
împuternicire viceprimar pentru încheiere contracte de vânzare-cumpărare imobile
DISPOZIȚIA nr. 220
împuternicire viceprimar pentru încheiere contracte de vânzare-cumpărare imobile
DISPOZIȚIA nr. 219
comisie constatare a calamității la cultura de lucernă
DISPOZIȚIA nr. 218
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 217
încetare contract de muncă
DISPOZIȚIA nr. 216
încetare drept de alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 215
încetare din plată ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 214
comisie de concurs pentru post șofer
DISPOZIȚIA nr. 213
delegare atribuții Primar către Viceprimar
DISPOZIȚIA nr. 212
convocare Consiliu Local Comuna Bod
DISPOZIȚIA nr. 211
încetare contract de muncă
DISPOZIȚIA nr. 210
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 207
constituire comisie recepție la terminare lucrări
DISPOZIȚIA nr. 206
aprobare listă cu specimene de semnături și altele
DISPOZIȚIA nr. 205
comisie de concurs pentru post șofer
DISPOZIȚIA nr. 204
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 203
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 202
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 201
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 200
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”