• 2020_306-253_d

Dispoziții: 306 - 201

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale …

privind completare listă beneficiari potrivit Schemei naționale de sprijin a categoriilor …

privind modificarea dispoziției nr.210/01.10.2020 privind delegarea atribuțiilor de serviciu…

privind desemnarea domnului Flavius-George GORGAN ca persoană responsabilă în cadrul …

privind numirea Comisiei de Monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și …

privind reconstituirea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență …

privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare 

privind desemnarea comisiei de examen, a comisiei de soluționare a contestațiilor …

privind modificarea Dispoziției nr.239/23.09.2019 privind desemnarea Comisiei pentru …

privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare

privind numirea doamnei Anca-Tatiana GHEDZIRA pe postul vacant de conducere, de natură…

privind angajarea domnului Flavius-George GORGAN cu contract individual de muncă pe perioadă …

privind încetarea contractului de management al domnului Flavius-George GORGAN, …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Operator încărcător frontal, …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Operator tractor, treaptă profesională I …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Administrator platformă comunală …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Îngrijitor spații verzi, treaptă profesională I …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Îngrijitor spații verzi, treaptă profesională I …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Îngrijitor spații verzi, treaptă profesională I …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Îngrijitor spații verzi, treaptă profesională I …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Îngrijitor spații verzi, treaptă profesională I …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Îngrijitor spații verzi, treaptă profesională II ..

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Îngrijitor clădiri, treaptă profesională I …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Inspector de specialitate IA …

privind reîncadrarea pe postul contractul de execuție, Consilier IA, gradația de vechime …

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional asistent …

privind reîncadrarea pe postul contractual de execuție, Inspector de specialitate, treaptă …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional asistent …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional asistent …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 27.02.2020 …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Referent, clasa III, grad profesional superior …

privind reîncadrarea în funcția publică de execuție, Consilier juridic, clasa I, grad profesional …

privind aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale …

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 03.12.2020, ora 18…

privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu …

privind schimbarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificarea …

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată  …

privind numirea d-nei. HULPOI Nicoleta-Crinela în calitate de curator pentru minora …

privind completare listă beneficiari potrivit Schemei naționale de sprijin a categoriilor …

privind prelungirea acordării indemnizației lunare echivalente cu salariul net …

Privind acordarea dreptului la stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale …

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale titularei …

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri titularului …

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară din data de 26.11..2020, ora 18 …

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni …

privind acordarea dreptului la la ajutorul social, respectiv acordarea dreptului la alocație …