→ ajutor încălzire

 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru ajutor la încălzire:


  • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
  • Certificate naștere pentru copiii sub 14 ani;
  • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorț etc;
  • Act proprietate / contract închiriere / comodat pentru locuință;
  • Adeverința de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/șomaj/alocatie/ indemnizatie
  • Adeverinta de venit de la Administratia Fiscală Brasov;
  • Factură gaze (luna anterioară);
  • Certificat de atestare fiscală;
  • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal *;
  • Cerere tip – Declarație pe proprie răspundere *;

Cererea va fi completată doar de proprietarul locuinței, titularul contractului de închiriere sau un alt membru de familie major și legal împuternicit (procură notarială) de proprietarul locuinței.
ÎN FORMULAR, PROPRIETARUL LOCUINTEI VA DECLARA TOȚI MEMBRII FAMILIEI, CARE LOCUIESC ÎN ACEL IMOBIL, FAMILIE ÎNSEMNÂND SOTUL, SOTA PRECUM SI ALTE PERSOANE, INDIFERENT DACĂ ÎNTRE ACESTEA EXISTĂ SAU NU RELAȚII DE RUDENIE.
CEREREA SE DEPUNE LA PRIMĂRIE NUMAI ÎNSOTITĂ DE ACTELE DOVEDITOARE PÂNĂ LA DATA DE 20 NOIEMBRIE PENTRU TOATĂ PERIOADA.

LIMITA DE VENIT- 615 LEI/ PERS.

 

actualizare octombrie 2018

 

* Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la primărie.