• 2021_200-153_hcl

HCL: 200 - 153

predare amplasament și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării O.I.: „Construire și echipare a infrastructurii educaționale […] Șc. Gimnazială Bod – corp B, …”

aprobarea indicatorilor teh.-ec. pt. O.I.: „Construire și echipare
a infrastructurii educaționale[…] Șc. Gimnazială Bod – corp B, …”

aprobarea documentației teh.-ec. (fazaS.F.) pt.O.I. „Construire și echipare  a infrastructurii educaționale […] Școala Gimnazială Bod – corp B, …”

procedura de atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru O.I. „Dotarea compartimentului S.U., cu un  […] excavator”

privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului și  ….

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021

privind revocarea HCL nr. 95 din 17.06.2021 privind aprobarea Regulamentului privind testarea cunoștințelor profesionale 

privind suplimentarea sumei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși …

privind rectificarea bugetului local al comunei Bod pe anul 2020

privind revocarea HCL nr.163/28.07.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a imobilului înscris în …

privind aprobarea trecerii de pe Statul Român în domeniul public al Comunei Bod al imobilul înscris în CF nr.105693, …

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Bod

privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice privind imobilul înscris în Cartea Funciară nr.104368 Bod

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.103840 Bod

împuternicirea viceprimarului comunei Bod de a semna actele necesare punerii în aplicare a HCL nr. 69/10.05.2006

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 2/296(câte 1/…

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 12/296- a …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/12- a parte…

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al  …

privind achiziționarea de servicii de contabilitate si a unor module informatice pentru derularea în condiții

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Bod, …

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2021

privind aprobarea închirierii imobilului din str. Școlii, nr.248, situat în comuna Bod, județul Brașov, de către Dumitra Gigi-Cristian

privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare privind evaluarea/reevaluare domeniul privat al comunei Bod, județul Brașov

privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra unor imobile situate în comuna Bod

privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100846

privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL asupra imobilului înscris în CF nr. 100845

privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 2/6- a parte din terenul înscris în CF
nr. 114711 , cad. 114711

privind acceptarea unei ofertei de donație asupra cotei indivize de 1/6(2/12)- a parte din terenul înscris în CF nr.114711, cad. 114711, …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 13,55%- a
parte din terenul înscris în CF nr. …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/16- a parte
din terenul înscris în CF nr.102104 …