• 2021_52-1_hcl

HCL: 52 - 1

aprobarea neasumării derulării Programului pentru școli al României în perioada 2021-2023 …

aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilelor…

aprobarea proiectului ”Dotarea comp. Situații de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități…

predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin “C.N.I.” S.A…

închirierea pășunii comunale Bod prin atribuire directă în anul 2021

încetarea aplicabilității HCL nr. 203 /28.11.2019 privind aprobarea realizării proiectului  „Dotarea …

acceptarea unei oferte de donație asupra cotei de 1,51% din lotul nr.71 în suprafață de 7.038,20 …

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107024 Bod, cad.107024.

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107023 Bod …

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107022 Bod …

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod …

aprobarea apartenenței la domeniul privat al imobilului înscris în CF nr.107021 Bod, cad.107021.

rectificarea anexei la HCL nr.7/18.01.2013 privind atribuirea de denumire a unei străzi nou …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei 346/20000 din  terenul înscris în CF nr.102086 …

privind rectificarea anexei la HCL nr.7/18.01.2013 privind atribuirea de denumire a unei străzii nou înființate în Bod Sat 

aprobarea modificării HCL 191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al C.S. Brenndorf

aprobarea Planului anual de acțiune a serviciilor sociale administrate …

includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție…”

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr. …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr. …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr. …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenul înscris în CF nr. …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 7656/9590 din …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 200/20000 din …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 957/9590 din  …

aprobarea transformării funcției publice de execuție vacante, de Referent, clasa III, grad …

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Bod pentru intervalul perioadei 2021-2030 …

însușirea și aprobarea unei documentații cadastrale cu propunerea alipirii imobilelor …

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al C.L. Bod

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 3 la HCL 205…

aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2021-2022

desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale …

aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii …

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II…

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor din terenurile înscrise în CF nr.102032…

acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotelor …

acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenurile înscrise în CF nr.106716…

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară…

însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară…

aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din…

includerea unor bunuri reprezentând ,,Branșament apă, racord canalizare și extindere distribuție apa”…

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe  2021…

însușirea și aprobarea documentației  și actualizare indicatori tehnico-economici (etapa P.T.) pentru O.I. “[…] sistem integrat de MONITORIZARE VIDEO

modificarea HCL nr. 215/03.12.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe…

privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2020, în anul 2021

finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile […]  prin PNDL pentru O.I. “MODERNIZARE STRĂZI

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru O.I. “MODERNIZARE STRĂZI Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”