2023_175-153_hcl

HCL: 216 - 101

hcl 176

 …

modificarea HCL nr. 171/08.09.2022 și aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform Contract nr. 26959/23.08.2022 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor, tinerilor, profesorilor îndrumători, …

 însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în  CF 108570 și CF 108569  

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023 

aprobarea revocării dreptului de administrare operativă în favoarea ICRAL Brașov asupra imobilului înscris în CF nr. 103460, top 2029/2/3

acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate efectuat în UAT-urile membre ale AMDDTPBv

aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2024

predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor …

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: “Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov”

modificarea HCL nr. 115/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Realizare-construire și dotare Centru Cultural Multifuncțional, sat Bod,  …

 rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2023 

aprobarea participării la apelul de proiecte “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru …

aprobarea realizării unui studiu istoric și a fișei analitice de clasare pentru Cazinoul situat în Bod, sat Colonia Bod, județul Brașov

radierea din evidența tehnico-operativă a Comunei Bod, a sumelor datorate de MA&INE SRL, LITA MIHAI II, RODIPET SA, PIGORETY COM SRL, AGECON SRL, DAR-MAN …

aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2023

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.1395 din 07.11.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.2098 din 23.10.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat …

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului intravilan situat în sat Bod, CF nr.104689 în suprafață de 367 mp…

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a corpului 2-clădire situat în sat Bod, identificat cu CF nr.107151-C1-U2, situat la adresa str. Școlii nr.209…

însușirea și aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea directă a corpurilor de clădire C1-casă și C2C4 anexe gospodărești situate în sat Bod, identificate cu CF nr.108368-C1 …

aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a Comunei Bod, județul Brașov

aprobarea participării la apelul de proiecte “Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice […] cu O.I. “Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov”