• 2019

 

2019 – hotărâri

decembrie 2019, 14 hotărâri aprobate


privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2020-2021


privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea SC Fabrica de Zahăr Bod SA asupra imobilului înscris în CF 104368 BOD


Statutul COMUNEI BOD


REGULAMENT PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE” AL COMUNEI BOD, JUDEȚUL BRAȘOV


privind aprobarea Statutului comunei Bod


privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod județul Brașov – Etapa I”


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2019


privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr.1/2018


privind însușirea și aprobarea documentației de expertizare tehnică la exigențele A1 și A2 pentru obiectivul de investiție nefinalizat „Construire Cămin Cultural” din sat Colonia Bod, Comuna Bod

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8