*proiect e-village-sat*

e - village
Sat

obiectiv investiții

Proiectele comunei Bod

Proiecte finalizate și în desfășurare:

• Gaz >finalizat

• Iluminat >realizat 90%

• Curent electric și Fibră optică >realizat 90%

TOTAL INVESTIȚII
finalizate & în lucru
34.250.383,71 lei

… ce urmează : 
• Străzi comunale >realizat 40% 
• Parcuri și spații verzi >realizat 20%
 
• Canalizare
(companiaAPA) >realizat 30%
 
• Drumuri Județene >realizat 30%
 
• Pistă de biciclete >realizat 20% 

TOTAL INVESTIȚII
ce urmează
62.599.263,97 lei

SAT

GAZ •

0%

ILUMINAT •

0%

CURENT ELECTRIC & FIBRĂ OPTICĂ •

0%

STRĂZI COMUNALE  

0%

PARCURI &
SPAȚII VERZI  

0%

CANALIZARE •

0%

DRUMURI
JUDEȚENE •