*proiect e-village*

Proiectele comunei Bod

obiective investiții
2016 - prezent

e - village
Sat

Proiecte finalizate și în desfășurare:

• Gaz >finalizat

• Iluminat >realizat 90%

• Curent electric și Fibră optică >realizat 90%

TOTAL INVESTIȚII
finalizate & în lucru
34.250.383,71 lei

… ce urmează : 

• Străzi comunale >realizat 40% 

• Parcuri și spații verzi >realizat 20% 

• Canalizare
(companiaAPA) >realizat 30% 

• Drumuri Județene >realizat 30% 

• Pistă de biciclete >realizat 20% 

TOTAL INVESTIȚII
ce urmează
62.599.263,97 lei

SAT

GAZ •

0%

ILUMINAT •

0%

CURENT ELECTRIC & FIBRĂ OPTICĂ •

0%

STRĂZI COMUNALE

0%

PARCURI & SPAȚII VERZI

0%

CANALIZARE •

0%

DRUMURI
JUDEȚENE •

0%

PISTĂ
BICICLETE

0%

COLONIE

GAZ •

0%

ILUMINAT •

0%

 CURENT ELECTRIC & FIBRĂ OPTICĂ •