^modernizare străzi & parcări^

e-village, 2019

 


Modernizare străzi și parcări

articol „Jurnal de Bod” / nr.3 – 2018


PROIECT
Modernizare
Străzi
și Parcări

  Valoare estimativă:

  7.442.158 lei;
  Localitate:

  Colonia Bod/19 ha;
  Lungime intervenție:

  4059.8 m;
  Finanțare:

  – Fonduri

  guvernamentale –

  program PNDL:

  3.300.000 lei

  – Fonduri buget local –

  4.142.158 lei
  Stadiul executării:

  – etapa de elaborare

  studii specifice

 


Modernizare Străzi și Parcări


La ora actuală, infrastructura rutieră a Bodului necesită îmbunătățiri în profunzime la toate aspectele ce țin siguranța și confortul circulației mașinilor și pietonilor pe străzi respectiv trotuare. Dat fiind tipologia diferită de lucru această problematică a fost separată în două proiecte mari, cel prezentat aici fiind „Modernizarea străzilor și parcărilor în Bod Colonie.” Proiectul cuprinde lucrări de modernizare a celor cinci tronsoane de STRĂZI din Colonia Bod: strada Fabricii, strada Viorelelor, strada Cimpoiului, strada Canalului și strada Salcâmului.

Acest proiect prevede amenajarea străzilor, parcărilor, trotuarelor și execuția dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale.
Străzi refăcute în profunzime
Această modernizare nu înseamnă turnarea unei fâșii de asfalt peste cea existentă, mai mult sau mai puțin existentă, ci REFACEREA în profunzime a străzilor vizate, pornind de la balast, piatră și ajungând până la covorul asfaltic final.

Trotuare și borduri noi
Prin același proces vor trece și TROTUARELE, cele din zonele comerciale fiind prevăzute cu structură întărită. BORDURILE prevăzute pentru separarea spațiului carosabil de cel pietonal vor fi prefabricate din beton pentru arterele principale sau piatră bazaltică, pentru străzile secundare.


Pe strada Fabricii este prevăzută amenajarea a 237 platforme pentru PARCARE care în funcție de zona deservită vor fi de 2.50 x 5.00 și 3.70 x 5.00 m.
Un element foarte important ce va ajuta la conservarea în condiții bune a lucrării în ansamblu și la evitarea disconfortului vizavi de precipitațiile abundente, SCURGEREA APELOR PLUVIALE se va realiza prin pantele transversale și longitudinale proiectate, spre rețeaua de canalizare lucrare prevăzută a se încheia înaintea începerii asfaltării.
Astfel cu speranță dar și o organizare atentă și susținută preconizăm ca proiectul de „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea de canalizare”, să se încheie în septembrie pentru a putea porni proiectul STRĂZILOR ȘI PARCĂRILOR.

Pentru siguranța pietonală și rutieră se vor amplasa 68 de indicatoare de circulație și parapeți pentru protecție.
Ultimul dintre toate proiectele prevăzute în planul e-village, dar nu cel din urmă, „Modernizarea Parcurilor și Zonelor verzi”, din Colonia Bod va fi cel ce va da acestui sat conturul final, care sperăm să ne readucă din aerul epocii interbelice (1921- 1939), când Colonia avea un farmec și un renume aparte tocmai datorită unei organizări excelente și a facilităților oferite locuitorilor săi. Poate nu întâmplător a fost ales în 1933 Bodul, în detrimentul Feldioarei, pentru construirea la acel moment, a celei mai mari antene radio din estul Europei, la inaugurarea căreia, în 1935, a venit special de la Londra, însăși inventatorul și părintele radioului, Guglielmo Marconi.
Astfel, recuperând o mică parte din moștenirea de odinioară, Colonia poate păși cu încredere spre un viitor mult mai promițător întregii comunități. Și nu e puțin lucru, să-ți asumi VIZIUNEA și CURAJUL unor pași importanți, chiar dacă este mult mai dificil decât credem la început.