^modernizare parcuri & zone verzi^

PARCURI & ZONE VERZI
ZONE VERZI: alei, trotuare, parcuri tematice

valoare: 1.000.000 lei
finantare:
bugetul local: 1.000.000 lei
stadiu: elaborare proiect Tehnic
demarare proiect: trim II 2019