SEPTEMBRIE – ședință ordinară 2022

FEBRUARIE- ședință ordinară

FEBRUARIE - ședință ordinară

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

nr.27734  – privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei pentru organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice;

nr.27738 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2022;

nr.27743 –  privind aprobarea și însușirea Contractului nr. 26959/23.08.2022 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în Comuna Bod, a tarifelor pentru prestarea serviciului și a modelelor individuale de contract, încheiate între operatorul serviciului public de salubrizare și beneficiarii finali;

nr.28128 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov” – faza recepție la terminarea lucrărilor;

nr.28132  – privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov” – faza recepție la terminarea lucrărilor;