anunț CL

  • convocare + ordin constituire legală a Consiliului Local al comunei Bod


• ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL BOD

- Prin Ordinul Prefectului județului Brașov nr.739/19.10.2020 se convoacă în ședința de Constituire a Consiliului Local al comunei Bod, în data de 20.10.2020 la ora 14, la Căminul Cultural din comuna Bod, consilierii aleși la alegerile locale din 27 septembrie 2020..

• ORDINUL DE CONSTITUIRE A CONSILIUL LOCAL BOD

- INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BRAȘOV prin Ordinul 801 din 22.10.2020 declară Cosiliul Local al comunei Bod ca legal constituit.