♦ COMISII

CONSILIUL LOCAL

COMISIA nr. 1

activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii
♦ BERCEANU Sorin Nicolae
♦ BODEAN Gheorghe
♦ HULPOI Nicoleta
♦ IORGA Nicolae
♦ JARCĂU Gheorghe

COMISIA nr. 2

pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, juridică și de disciplină

♦ CICHE Silvia Elena
♦ CIUCĂȘEL Mircea
♦ DOBRE Alexandru
♦ FARCAȘ Claudia Alina
♦ PLEȘEA Bogdan Florian

COMISIA nr. 3

pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală

♦ JARCĂU Silviu Georgian
♦ LAZĂR Attila
♦ MOLDOVAN Victor
♦ ȘANDRU Ciprian
♦ ZAMFIR Vasile