♦ COMISII

CONSILIUL LOCAL

COMISIA nr. 1

activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii (HCL 197 /octombrie 2021).

♦ BODEAN Gheorghe
♦ BULARCA Marian Constantin
♦ HULPOI Nicoleta
♦ JARCĂU Gheorghe
♦ MOLDOVAN Victor

COMISIA nr. 2

pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, juridică și de disciplină (HCL 198 /octombrie 2021).

♦ TAMAȘ Levente 
♦ IORGA Nicolae
♦ LAZĂR Attila
♦ ȘANDRU Ciprian
♦ ZAMFIR Vasile

COMISIA nr. 3

pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală (HCL 199 /octombrie 2021).

♦ CICHE Silvia – Elena
♦ CIUCĂȘEL Mircea
♦ DOBRE Alexandru
♦ FARCAȘ Claudia – Alina
♦ PLEȘEA Bogdan – Florian