♦ COMPONENȚĂ

CONSILIUL LOCAL

Gheorghe BODEAN

Bogdan
PLEȘEA

Gogu
JARCĂU

Victor
MOLDOVAN

Silvia
CICHE

Nicolae
IORGA

Mircea
CIUCĂȘEL

Nicoleta
HULPOI

Levente
TAMAȘ

Claudia
FARCAȘ

Ciprian
ȘANDRU

Alexandru
DOBRE

Attila
LAZĂR

Marian BULARCA

Vasile
ZAMFIR