Echipa

ECHIPA

PRIMAR

-

-

Sergiu ARSENE

sergiu.arsene@primariabod.ro
tel: 0726 888 333

VICEPRIMAR

-

-

Bogdan PLEȘEA

viceprimar@primariabod.ro
tel: 0799 501 990

•  CULTURĂ

• SITUAȚII de URGENȚĂ

• CIPN

• GOSCOM

ADMINISTRATOR PUBLIC

Lucian DULAMĂ

administratorpublic@
primariabod.ro
tel:

SECRETAR GENERAL UAT

Laura AXENIE

secretar@primariabod.ro
tel: 0799 501 982

•  RELAȚII PUBLICE

• REGISTRATURĂ & ARHIVĂ

• ASISTENȚĂ SOCIALĂ

• AGRICOL

• SPCLEP

ARHITECT ȘEF

-

-

-

Paul LAZĂR

arhitect@primariabod.ro
tel: 0799 501 979

•  URBANISM

ECONOMIC

-

-

-

Elena FODOR

ȘEF-SERVICIU

economic@primariabod.ro
tel: 0799 501 992

•  ACHIZIȚII & INVESTIȚII

• CONTABILITATE

• RESURSE UMANE

• TAXE & IMPOZITE

• CASIERIE

• EXECUTARE FISCALĂ

• PATRIMONIU

CABINET
PRIMAR

Mioara TOPILESCU

cabinetprimar@primariabod.ro
tel: 0799 501 991

JURIDIC

-

-

-

Silvia DAVID

juridic@primariabod.ro
tel: 0799 501 988

AUDIT PUBLIC

-

-

-

Sorin ȘTEFĂNESCU

audit@primariabod.ro
tel: 0799 501 993