e-village SAT_RețeaGaz

9 iunie 2021

Proiect finalizat 100%

PE SCURT

„REABILITAREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZULUI în comuna Bod – județul Brașov” este primul proiect major ce s-a realizat pe Bod Sat fiind inclus și în masterplanul e – village al comunei Bod.

• Scopul acestui proiect a fost reabilitarea vechii rețele de gaz de joasă presiune din Bod SAT prin  trecerea la regimul de medie presiune și înlocuirea tuturor țevilor metalice vechi, cu țevi de polietilenă capabile să suporte condiții de presiune sporite și extinderi de rețea.

Start pregătire proiect: primăvara anului 2019.

Start lucrări: 14 mai 2020.

• Pe 11 iunie 2021 s-a făcut trecerea de la rețeaua veche, pe cea nouă.

• Detalii despre evoluția lucrărilor puteți citi în „Jurnal de Bod” nr. 17  și   nr. 19.

FINANȚARE

Ca urmare a unei colaborări de succes între Primăria comunei BOD și DISTRIGAZacest proiect a fost inclus în planul de investiții al Companiei DISTRIGAZ, pe anul 2020-2021. 

1• ADRESA de ÎNAINTARE

– aparatul de specialitate (Primăria) își exprimă intenția de a realiza acest proiectul de „Reabilitare  a rețelei electrice către furnizorul de servicii, DISTRIGAZ;

2• TEMĂ de PROIECTARE +
NOTĂ CONCEPTUALĂ

– sunt studii interne preliminare;

3• C.T.E. 1

– Comisia Tehnico-Economică prin care furnizorul de servicii, compania Electrica, avizează / schimbă / completează soluțiile tehnice și economice propuse;

4• CERTIFICAT de URBANISM

– pe baza documentelor specifice și repectănd toate cerințele de legalitate se emite Certificatul de Urbanism;

5• STUDIU de FEZABILITATE

– Tema de Proiectare (T.P.), Nota Conceptuală (N.C.) și Certificatul de Urbanism (C.U.) se predau proiectantului care întocmește Studiul de Fezabilitate (S.F.);

6• AVIZE

– obținerea avizelor necesare realizării proiectului;

7• DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
de AUTORIZARE CONSTRUCȚII

– din S.F. se extrage Documentația Tehnică de Autorizare Construcții (D.T.A.C.) pentru emiterea autorizației de construire;

8• PROIECT TEHNIC

–  prin Proiectul Tehnic (P.T.) se stabilesc detaliile de execuție + caietele de sarcini pentru toate specialitățile; 

9• C.T.E. 2

  • Comisia Tehnico-Economică  avizează final Proiectul Tehnic conform reglementărilor interne ale investitorului;

10• LICITAȚIE

– pe baza celui mai mic cost propus, se alege executantul proiectului;

11• START

– din acest moment, după Predarea Amplasamentului se realizează Organizarea de Șantier și începerea efectivă a lucrărilor;

Last modified: 3 februarie 2022

Comments are closed.