1_IANUARIE indata_2024

IANUARIE - ședință de îndată

IANUARIE - ședință de îndată

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.1121 – privind însușirea Dispoziției nr. 2 din 08.01.2024 a Primarului comunei Bod privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare ;