1_IANUARIE ordinara-2024

IANUARIE - ședință ordinară

IANUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.1219 – privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.07.2023-31.12.2023 și propunerea pentru emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, în anul 2024;
Nr.1221 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului conform Legii nr.196/2016, în anul 2024. ;
Nr.1508 – privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2023, în anul 2024;
Nr.1584 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnicoeconomice (etapa P.T.) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru obiectivul de investiții “Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod, județul Brașov – etapa I”;
Nr.33844 – privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2024-2025. ;
Nr.34530 – 3 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 106695, cad.106695, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 386 mp, și transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Înălțarea Domnului” și „Sf. Cuv. Kavsokalivitul” din sat Colonia Bod, str. Fabricii FN, jud. Brașov. ;
Nr.34534 – privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Înălțarea Domnului” și „Sf. Cuv. Kavsokalivitul” din sat Colonia Bod, str. Fabricii FN, jud. Brașov a imobilului înscris în CF 106862, cad.106862, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 693 mp, aflat în domeniul privat al Comunei Bod. ;
Nr. 34539 – privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 103944, cad.103944, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 10.192 mp, și transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Înălțarea Domnului” și „Sf. Cuv. Kavsokalivitul” din sat Colonia Bod, str. Fabricii FN, jud. Brașov;
Nr.34543 – privind luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3901 din 07.12.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei de 508/10000 din imobilul teren, categoria de folosință altele cu destinația drum, în suprafață de 1.530 mp situat în sat Colonia Bod, Comuna Bod, jud. Brașov, înscris în CF nr.100232, cad. 100232, nr. topo 2946/1/27/1 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Bod a respectivului teren. ;
Nr.34633 – privind aprobarea revocării dreptului de administrare operativă a Comunei Bod, însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 106065, cad 106065, în suprafață de 3.874 mp, în 5 (cinci) loturi;