2_FEBRUARIE de indata_2024

FEBRUARIE- ședință de îndată

FEBRUARIE - ședință de îndată

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.3217 – însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini și concesionarea prin licitație publică a următoarelor imobile proprietate privată a comunei Bod;

Nr.3376 – modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/01.02.2024 privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2024, prin completarea și actualizarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2024 ;
Nr.3358 – modificarea HCL nr.14/18.01.2024 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2024 ;
Nr.3379 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții „Realizareconstruire și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Bod-județul Brașov” ;