2_FEBRUARIE ordinara_2024

FEBRUARIE- ședință ordinară

FEBRUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.2522 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență din bugetul local pentru situațiilor deosebite;

Nr.2560 – privind însușirea și aprobarea Raportului de evaluare, Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini și concesionarea prin licitație publică a următoarelor imobile proprietate privată a comunei Bod: CF 106921-C1-U2 Bod, nr. cadastral 106921-C1-U2 în suprafață de 378 m², ap.2 parter și CF 106921-C1-U3 Bod, nr. cadastral 106921-C1-U3 în suprafață de 25 m², ap.3, mezanin, situate în sat Colonia Bod;
Nr.2563 – privind desemnarea a doi consilieri locali, în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pe anul 2023 ale Secretarului General al comunei Bod;
Nr.2566 – privind aprobarea bugetului local inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe anul 2024;
Nr.2601 – privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a Comunei Bod, județul Brașov;
Nr.2642 – privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reședință și localitatea unde se află locul de muncă, pentru funcționarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bod, pentru anul 2024;
Nr.2933 – aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență din bugetul local pentru situațiilor deosebite;