4_APRILIE extraordinară_2024

APRILIE - ședință extraordinară

APRILIE - ședință extraordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.11360 – din 04.04.2024 privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.24036/29.03.2024 pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.106440, cad.106440, în suprafață de 24 mp, proprietar Comuna Bod, domeniul privat, însușirea și aprobarea raportului de evaluare nr.24041/29.03.2024 pentru terenul intravilan situat în Colonia Bod, CF nr.100098, cad. 100098, în suprafață de 25 mp, proprietari VILCEC IOSIF și VILCEC MARIA, aprobarea schimbului de imobile între terenul identificat cu CF nr. 106440 Bod, proprietate privată a comunei Bod, și terenul identificat cu CF 100098 Bod, proprietate VILCEC IOSIF și VILCEC MARIA.;
Nr.10540 – din 25.03.2024 privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris in CF 104761, top 948/b/19-teren de sport, în suprafață de 11.510 mp.;
Nr.11163 – din 02.04.2024 privind însușirea și aprobarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 108049, cad.108049 în suprafață de 2 mp și a imobilului înscris în CF 108050, cad.108050 în suprafață de 2 mp, aflate în proprietatea Statului Român;
Nr.11337 – din 04.04.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bod în Adunarea Generală din data de 25.04.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov.;
Diverse;