6_IUNIE ordinară_2024

IANUARIE - ședință ordinară

IANUARIE - ședință ordinară

CONVOCATOR

PROCES VERBAL

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Nr.15904 – din 11.06.2024 privind modificarea HCL nr.25/08.02.2024 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2024;

Nr.16288 – privind aprobarea si însușirea documentației cadastrale din data de 31.05.2024, întocmită de SC GIS HIGH VISION SRL-ing. BULARCA Alexandru-Raul pentru prima înscriere în sistemul de cadastru și carte și atestarea la domeniul privat al comunei Bod a terenului ce face obiectul documentației cadastrale;
Nr.18785 – privind aprobarea si însușirea documentației cadastrale din data de 31.05.2024, întocmită de SC GIS HIGH VISION SRL-ing. BULARCA Alexandru-Raul pentru prima înscriere în sistemul de cadastru și carte și atestarea la domeniul privat al comunei Bod a terenului ce face obiectul documentației cadastrale;
Nr.18920 – privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire și dotare clădire administrativă sat Colonia Bod, Comuna Bod, județul Brașov” ;
Nr.19201 – privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de Salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod;
Nr.19204 – privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod și a Codului de Conduită Etică și de Integritate al angajaților din Primăria comunei Bod;
Nr.072023 – privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Naturale Protejată de Interes Local – ”La Stejari” (Gorgan);