nr. 3, ianuarie 2019


Jurnal de Bod, numărul 3

CUPRINS:

pag 2
Retrospectiva hotărârilorde Consiliu pe anul 2018
pag 3
Ce presupune „Construirea, extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public”
pag 4
• Proiectul pentru rețeaua de canalizare, gata de START
pag 5
• Proiectul Modenizare străzi și parcări, începe din toamnă
pag 6
• 160 de ani de la Mica Unire (profesor Attila Lazăr)
pag 7
• Sfinții Trei Ierarhi, cei mai mari păstori ai creștinătății (pr. Iulian David)
pag 8
• Mihai Eminescu „poetul nepereche” salută peste timp românii: „Trăiască nația!”