• Agricol

AGRICOL - formulare

Declarație privind înregistrarea / modificarea datelor în Registrul Agricol;
Declarație de acord pentru întocmire documentație;
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
Cerere pentru luare în spațiu
Cerere emitere carnet de comercializare produse agricole
Cerere de rol agricol