• Asistență Socială

ASISTENȚĂ SOCIALĂ - formulare

Cerere V.M.I.
Cerere venituri PATRIMVEN
Adeverință de venit
Angajament de plată
Notificare pentru părinte – concediu sau îndemnizație pe o lună

Acord Colectare Date
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Pliant informativ
 
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Declarație pe propria răspundere completată de titular
Adeverință de venit
Cerere simplificată pentru cazul în care apar venituri noi
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Declarație de angajament de plată
Cerere venituri patrimoniu
OPIS – documente necesare obținerii ajutorului de încălzire
Lista Bunurilor care exclud acordarea ajutorului de încălzire
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
• pentru solicitant ANGAJAT
Cerere tip pentru indemnizație creștere copil
Adeverință-tip eliberată de angajator
– din care să rezulte vechimea în muncă de cel putin 12 luni, realizată consecutiv sau succesiv în ultimele 24 de luni anterior nasterii copilului
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
OPIS – documente necesare obținerii indemnizației (angajat)
• pentru solicitant ÎNTREPRINZĂTOR
Cerere tip pentru indemnizație creștere copil
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Decizia de impunere de la ANAF
– pentru anul în care este născut copilul și anul anterior nașterii copilului;
Adeverință venituri de la ANAF
– care să confirme veniturile din deciziile de Impunere
Declarația solicitantului privind data suspendării activității
– ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendării activității, care document va fi pus la dosarul pentru solicitarea indemnizatiei
OPIS – documente necesare obținerii indemnizației (întreorinzător)
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Cerere tip pentru indemnizație creștere copil
OPIS – documente necesare obținerii indemnizației
RECOMANDĂM solicitanților verificarea tuturor documentelor la Primărie, compartimentul Social, înainte de împlinirea termenului legal de 1 an și 10 luni de la nașterea copilului! Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Cerere tip pentru acordarea alocației de Stat
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
după caz – Formularul pentru copiii născuți în spațiul UE
– privind adresa și numărul de asigurare din celălalt stat membru UE, pentru solicitanții care au avut calitatea de lucrător emigrant
după caz – Formularul E 401 pentru alocațiile în străinătate
– privind componența familiei în vederea acordării prestațiilor familiale pentru lucrător emigrant
după caz – Cerere de trecere în mandat poștal
după caz – Cerere în cont curent
după caz – Cerere în cont curent pentru minori
după caz – Cerere transfer alocație
după caz – Cerere reordonanțare alocație
după caz – Cerere privind modificare de domiciliu
după caz – Cerere pentru schimbare nume copil
după caz – Cerere pentru schimbare reprezentant legal
după caz – Cerere pentru sistare alocație
OPIS – documente necesare obținerii alocației
RECOMANDĂM solicitanților verificarea tuturor documentelor la Primărie, compartimentul Social. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Declarație pe propria răspundere
– întocmită de reprezentantul legal al copilului (original)
Acte doveditoare privind veniturile familiei
– adeverință de venit, cupon pensie etc. aferente lunii anterioare depunerii cererii (original)
Dovada înscrierii copilului la grădiniță (original)
Livretul de familie (original + copie)
OPIS – documente necesare pentru familii fără Livret de familie eliberat
Listă venituri care nu se iau în calcul
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
• pentru solicitant ADULT
Cerere tip – Încadrare în grad de handicap pentru adulți;
OPIS – documente necesare pentru încadrare în grad de handicap pentru adulți;
• pentru solicitant MINOR
Cerere tip – Încadrare în grad de handicap pentru minor
OPIS – documente necesare pentru încadrare în grad de handicap pentru minor
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.