• Evidența Populației

EVIDENȚA POPULAȚIEI - formulare

certificatul de naștere
după caz certificatul de căsătorie
după caz certificatul de deces soț
după caz certificatele copiilor sub 14 ani
actul de proprietate
– contract de vânzare-cumpărare sau
– adeverință de la registrul agricol sau
– extras de Carte Funciară (CF) actualizat nu mai vechi de 30 de zile sau
– contract de închiriere valabil sau
– alte tipuri sau documente justificative privind spațiul de locuit
chitanța de 7 lei
– se plătește la caseria Primăriei Bod
Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.
actul doveditor al spațiului de locuit
actul de identitate în termen de valabilitate pe perioada aplicării vizei de reședință
Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.
pașaportul CRDS în termen de valabilitate
certificatul de naștere
după caz certificatul de casătorie
actul doveditor al spațiului de locuit
3 fotografii ¾ pt.
Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.