• Evidența Populației

EVIDENȚA POPULAȚIEI - formulare

Cerere pentru eliberarea actului de identitate
Certificatul de naștere
după caz – Certificatul de căsătorie
după caz – Certificatul de deces soț
după caz – Certificatele de naștere pentru copiii sub 14 ani
Actul de proprietate:
– contract de vânzare-cumpărare sau
– adeverință de la registrul agricol sau
– extras de Carte Funciară (CF) actualizat nu mai vechi de 30 de zile sau
– contract de închiriere valabil sau
– alte tipuri sau documente justificative privind spațiul de locuit
Chitanța pentru plata taxei de eliberare C.I.
– se plătește la casieria Primăriei Bod
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
Actul doveditor al spațiului de locuit
Actul de identitate în termen de valabilitate pe perioada aplicării vizei de reședință
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
Pașaportul CRDS în termen de valabilitate
Certificatul de naștere
după caz –Certificatul de casătorie
Actul doveditor al spațiului de locuit
3 fotografii ¾ portret
Formularele se completează la Primărie. Toate actele vor fi prezentate în copii și în originale.