• Evidența Populației

EVIDENȚA POPULAȚIEI  –  formulare


 • certificatul de naștere,
 • certificatul de căsătorie după caz,
 • certificatul de deces soț după caz,
 • certificatele copiilor sub 14 ani,
 • actul de proprietate
 • – contract de vânzare-cumpărare – sau adeverință de la registrul agricol – sau extras de Carte Funciară (CF) actualizat nu mai vechi de 30 de zile, – sau contract de închiriere valabil – sau alte tipuri sau documente justificative privind spațiul de locuit
 • chitanța de 7 lei care se plătește la caseria Primăriei Bod
 • Formulare de completat în funcție de necesitate:
 • – cerere pentru eliberarea actului de identitate* – cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România*

  * Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.


 • actul doveditor al spațiului de locuit,
 • actul de identitate în termen de valabilitate pe perioada aplicării vizei de reședință,
 • formular de completat în funcție de necesitate:
 • – cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței*

  * Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.


 • pașaportul CRDS în termen de valabilitate,
 • certificatul de naștere,
 • certificatul de casătorie după caz,
 • actul doveditor al spațiului de locuit,
 • 3 fotografii ¾ pt.

 • * Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.

  * Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, documentele aferente.