• Urbanism

URBANISM - formulare

Cerere pentru emiterea certificatului de Urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilității Certificatului de Urbanism;
Cerere pentru emiterea Autorizației de Construire / Desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității Autorizației de Construire / Desființare
OPIS cu actele necesare pentru Autorizația de Construire;
OPIS cu actele necesare pentru Autorizația de Construire – Branșamente Utilități;
Cerere pentru emiterea Adeverinței privind situația terenului intravilan/extravilan
Cerere pentru emiterea Adeverinței privind situația rețelei de canalizare;
Cerere pentru certificare amplasament
Cerere pentru atribuire nomenclatură stradală și adresă
Cerere pentru certificat de atestare a edificării construcției
Cerere pentru certificat de atestare a edificării construcției – fără Autorizație de Construire
Cerere pentru acord de branșament și săpătură;
Cerere pentru date de contact PV vecinătate;
Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire;