• 2021_100-53_hcl

HCL: 100 - 1

însușirea și aprobarea Expertizei Tehnice în completare la documentația anterioară proiectare –  raport de evaluare seismică și renunțarea la O.I. în curs, nefinalizat „Reabilitare, modernizare, extindere […] Școala Gimnazială Bod–corp B

aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al instituțiilor publice și activităților finanțate …