• 2022_152-101_hcl

HCL: 152 - 101

privind însușirea și aprobarea documentației teh-ec (etapa S.F.) pt O.I. „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în sat Colonia Bod”

aprobarea alocării sumei de 10000 lei pentru acordarea pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan” copiilor înscriși în…

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul II, al anului 2022

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103164, CF.103166, CF. 107532, CF. 107534, CF. 107536, CF. 107537,

privind acceptarea unei oferte de donație asupra cotei indivize de 1/16 părți din terenul înscris în CF nr. 102104, nr. cad. 102104…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilelor identificate prin DE 692, DE 697 și DE 700 Bod

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Bod

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103118, CF. 103168, CF. 103176 …

privind acceptarea unei oferte de donație asupra terenului înscris în CF nr. 102104, nr. cad. 102104, în
suprafață de 1675 mp …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 106920, CF. 107835, CF. 107836, CF. 107837, CF. 107838, CF. 108094 …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 104368, CF. 106755, CF. 107550…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 103118, CF. 103168, CF. 103176, CF. 103179, CF. 103205, CF. 103206 …

aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR cu O.I. „Dotare cu echipamente pentru măsurători topografice, comuna Bod – jud. Brașov”

asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pt O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare
în comuna Bod – jud. Brașov” – finalizare lucrări de execuție.

actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt O.I. „Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – jud. Brașov” – finalizare lucrări de execuție

aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pt
accesarea fondurilor europene din Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu O.I. „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – jud. Brașov – Etapa III”

aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa S.F.) pt O.I. „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod– jud. Brasov – Etapa III“

însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pt. O.I. „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod…

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 107901 Bod

asigurarea finanțării de la bugetul local pt. cheltuielile neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pt. O.I. „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt O.I. „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

privind darea în exploatare a O.I. finalizat „Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” către S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator

privind aprobarea taxelor speciale de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al Comunei BOD

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, …

certificarea amplasamentului comun al O.I. „Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km” cu „Amenajare peisagistică piațetă, zonă pietonală și pistă de biciclete în Colonia Bod…

privind certificarea amplasamentului comun al obiectivului de investiții „Amenajare baza sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, jud.Brașov“ cu „Amenajare terenuri de sport…

privind corecția valorii de inventar a activelor fixe rezultate din O.I. „Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Bod, Comuna Bod, Județul Brașov”,

privind darea în exploatare a O.I. finalizate „Branșamente canalizare Colonia Bod”, „Branșamente canalizare str. Ariujdului, comuna Bod”, „Extindere rețea canalizare și branșamente str Avram Iancu” …

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate…”

privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Bod

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în semestru II, perioada 01.01.2022-30.06.2022 și …

privind însușirea și aprobarea Listei nominale a persoanelor care au solicitat iarbă de coasă în zona Ariei Natural Protejată de Interes Local …

privind acceptarea unei declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului înscris în CF nr. 108080 …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 105735, CF.
105737, CF. 105739…

privind respingerea legalizării anexelor exploatației agricole situate în extravilanul comunei Bod-categoria de folosință a terenului- pășune

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103858, CF. 103859, …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 106752, CF 107831, CF 108019

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103878, CF 103879, CF 107843

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 100112, CF 103885…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 107630, CF 107845

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 107565, CF 107568, CF. 107570, CF 107581…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103037, CF 103124, CF 103143, CF. 103175 …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103059, CF 107543, CF 107545, CF 107575…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107547, CF. 107559, CF. 107563, CF. 107577…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103121, CF 103147 …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 107654; CF nr. 107840; …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 106890 Bod

privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 9225 din 30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare …

aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare…

aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare …

aprobarea indicatorilor teh-eco (etapa S.F.) pt OI „Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod…”

însușirea și aprobarea documentației teh.-ec. (etapa S.F) pt OI „Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod …”