• 2022_152-101_hcl

HCL: 152 - 101

hcl 152

hcl 151

hcl 150

hcl 149

..

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 106752, CF 107831, CF 108019

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103878, CF 103879, CF 107843

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 100112, CF 103885…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 107630, CF 107845

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 107565, CF 107568, CF. 107570, CF 107581…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103037, CF 103124, CF 103143, CF. 103175 …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103059, CF 107543, CF 107545, CF 107575…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF. 107547, CF. 107559, CF. 107563, CF. 107577…

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF 103121, CF 103147 …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 107654; CF nr. 107840; …

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 106890 Bod

privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul nr. 9225 din 30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare …

aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare…

aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare …

aprobarea indicatorilor teh-eco (etapa S.F.) pt OI „Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod…”

însușirea și aprobarea documentației teh.-ec. (etapa S.F) pt OI „Sistematizare verticală Campus socio-educațional în comuna Bod …”