ANEXE DISPONIBILE la cerere

• IMPORTANT ! •

ACCESUL

LA ACESTE

informații,

conform Legii 544/2001 privind liberul acces

la informații de interes public,

se va face pe baza completării unei cereri

la sediul Primăriei din str. Școlii nr. 139, comuna Bod, Brașov.